Cata 1.81 Restaurante de Vinos

CATA 1.81 és un restaurant especialitzat en vins situat al cor de l'eixample..


El projecte preten optimitzar al màxim l'espai de menjador és per això que es canvien l'ubicació de la cuina i els lavabos, de manera que s'aprofita millor la geometria del local.


Degut a la poca alçada del local es proposa deixar l'estructura i els conductes de ventilació a la vista. A l'entrada és col·loca la barra com espai d'espera i de filtre entre el restaurant i el carrer. S'opta per pintar de color blanc, degut a les condicions del local, i de color vi, per fer referència a una de les seves escpecialitats.